"More than Security"

SIAM J.S. SECURITY GUARD

 • เป็นบริษัทให้บริการรักษาความปลอดภัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เจ.เอส. การ์ด จำกัด และต่อมาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดจนถึงปัจจุบัน ให้บริการรักษาความปลอดภัยเพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพรักษาความปลอดภัยให้มีมาตรฐาน การให้บริการรักษาความปลอดภัยในตัวบุคคล ทรัพย์สิน อาคารสถานที่ต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น โครงการหมู่บ้าน โรงงานอุตสาหกรรม ธนาคาร โรงแรม สถานศึกษา โรงเรียน อาคาร สำนักงาน อพาร์ตเมนต์ และหอพัก เป็นต้น

 • โดยทีมงานผู้บริหารที่มีความชำนาญงาน ประสบการณ์ในอาชีพรักษาความปลอดภัยมากกว่า 15 ปี มีขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาและคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมตามขั้นตอนในหลักสูตรวิชาชีพรักษาความปลอดภัยของ Siam J.S. เพื่อให้ได้บุคลากรที่ได้มาตรฐาน เข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยตรงตามนโยบายและเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

หนังสือรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

Execution Siam J.S.


SIAM J.S. SECURITY GUARD

Siam J.S. มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 444/5-6 หมู่ที่ 4 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ตั้งสำนักงานมีมาตรฐาน การเดินทางสะดวก เหมาะต่อการใช้สำหรับเป็นสถานที่ติดต่องานและประสานงานเพื่อที่จะทำธุรกิจร่วมกัน


การปฏิบัติงาน

พนักงานทุกตำแหน่งและทุกสายงานของ Siam J.S.ปฏิบัติงานอย่างมีระบบให้บริการระดับมาตรฐานสากล ปฎิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และมีสายตรวจปฏิบัติงานออกตรวจการปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยสม่ำเสมอ ที่จะทำให้คุณประทับใจในการใช้บริการ


การฝึกอบรมพนักงาน

พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกนายของ Siam J.S. ต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักสูตรวิชาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น และบริษัทฯ มีการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำทุกเดือน


เครื่องมือและอุปกรณ์

Siam J.S. มีเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดีและทันสมัย มีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อให้หมาะต่อการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Our Event

 • บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ จำกัด สาขา นครราชสีมา
 • อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ SIAM J.S.SECURITY GUARD ขอขอบพระคุณ บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ จำกัด สาขา นครราชสีมา ทางทีมงานและพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และดูแลท่านอย่างดีที่สุดตลอดไป....

 • บริษัท ตลาดสุรนารี
 • SIAM J.S. SECURITY GUARD ขอขอบพระคุณ บริษัท ตลาดสุรนารี ที่กรุณาไว้วางใจเลือกใช้บริการรักษาความปลอดภัยของเรา ทางทีมงานและพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และดูแลท่านอย่างดีที่สุดตลอดไป...We proud to serve you.

 • SIAM J.S. สู้ COVID-19

Siam J.S. Guardtour System

เราได้ออกแบบและพัฒนา Software และ Application เพื่อตรวจสอบการทำงานรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ว่าจ้าง ทำให้มั่นใจได้ว่าการตรวจตราบริเวณพื้นที่รับผิดชอบที่ทางผู้ว่าจ้างได้มอบหมายนั้น พนักรักษาความปลอดภัยของเราปฏิบัติจริง ตรวจตราโดยละเอียด ส่งข้อมูลแบบ Real Time และมั่นใจได้ว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่หลับแน่นอนในขณะปฏิบัติหน้าที่

Download App ฟรี ได้ที่

Guardtour Application Guardtour Application

** ขอขอบคุณ video ตัวอย่างการใช้งานจากเว็บไซต์ www.qrpatrol.com

Our Other Product

พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ)

คุณสมบัติ

 • ผู้ชายอายุระหว่าง 21-55 ปี/ผู้หญิงอายุระหว่าง 20-55 ปี

 • การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือมีประสบการณ์ในการรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • มีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติด

 • เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อน

 • เป็นผู้ทีอยูในระเบียบวินัยแต่งกายเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบบริษัทฯ

 • เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

 • เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการพนักงานรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียน